Szolgáltatásaink

0001.01.01

Szolgáltatási tevékenységünket a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Kormány rendelet előírásai által meghatározott jogszabályi keretek között végezzük. E jogszabályi keretek a különböző gázipari tevékenységek végzését a Magyar Energia Hivatal által kiadott működési engedélyekhez kötötték.

A Magyar Energia Hivatal 2009. július 1-jei hatállyal adta ki társaságunk részére a 228/2009. számú földgázelosztási engedélyt.