Fogyasztási profil alapú elszámolás

0001.01.01

A szabadpiacra kilépő 100 m3/h és annál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező fogyasztók napi elszámolása (allokálása)

A szabadpiacról vételező 100 m3/h és 100 m3/h alatti névleges teljesítményű mérővel rendelkező fogyasztók esetében az igénybe vett napi teljesítmények elszámolása fogyasztási profil alapján történik.
 

1. A napi allokálás általános szabályai 

1.1. A fogyasztók fogyasztási profilba sorolása

(a) A 100 m3/h és a 100 m3/h mérőteljesítmény alatti fogyasztó szabadpiacra történő kilépése esetén a kapacitáslekötési igényhez csatolni kell a kitöltött „Profilba sorolási kritériumok” nevű dokumentumot (2/c.-2/d. melléklet).

(b) Az NKM Földgázhálózati Kft. a kitöltött kérdőív figyelembevételével a 2/e. – 2/f. melléklet szerinti „döntési fa” alapján besorolja a fogyasztót a fogyasztási jellegének megfelelő fogyasztási profilba. Kitöltött kérdőív hiányában a fogyasztók profilba sorolása a rendelkezésre álló információk alapján történik.

 

1.2.  A skálázási tényező meghatározása

(a) A skálázási tényező meghatározása az alábbi – legalább egyéves leolvasási időszakra vonatkozó – adatok alapján történik:

  • mérőleolvasás pontos dátuma (a leolvasási ciklus első és utolsó időpontja),
  • leolvasási időszak gázfelhasználása (gáztechnikai normál köbméterben),
  • az Országos Meteorológiai Szolgálat szerinti meteorológiai körzet megnevezése (Budapest vagy Tápiószele meteorológiai állomás) valamint,
  • az adott fogyasztóhoz tartozó meteorológiai körzet szerinti napi átlaghőmérsékletek az utolsó leolvasási, illetve elszámolási időszakban (és az időszakot megelőző 6 napon), valamint a becsléskészítés napján ( és az azt megelőző 6 napon).

(b) Az 1.2. (a) pont szerinti leolvasási időszak minden napjára meghatározásra kerül – az adott meteorológiai körzet – tized fokra kerekített hiperbolikus felejtősúlyos napi átlaghőmérséklete az alábbi képlettel:

 

(c) Az 2/a. vagy 2/b. szerinti mellékletből – mely a napi elszámoláshoz szükséges profilkarakterisztikákat tartalmazza – meghatározásra kerülnek a leolvasási időszak napi felejtősúlyos hőmérsékleteihez tartozó napi normált adatok, figyelembevéve, hogy az adott nap munkanap vagy munkaszüneti nap volt.

Ezek összegzésével az 1.2. (a) szerinti leolvasási időszak normált fogyasztási adatai kerülnek kiszámításra.

(d) A skálázási tényezőt az 1.2. (a) pont szerinti leolvasási időszak tényleges gázfogyasztási és az 1.2. (c) pont szerint meghatározott normált fogyasztási értékek hányadosa adja.

 

1.3. A napi allokált gázmennyiség meghatározása

(a) Az Országos Meteorológiai Szolgálat által közölt tényleges napi átlaghőmérséklet figyelembevételével meghatározásra kerül – az 1.2 (b) pontban leírt képlettel - a gáznapra vonatkozó napi felejtősúlyos hőmérséklet értéke, tized Co-ra kerekítve.

(b) Az 2/a. vagy 2/b. melléklet szerinti profil karakterisztikából kerül meghatározásra a napi felejtősúlyos hőmérséklethez tartozó napi fogyasztási szorzó. Majd a 2/g. vagy 2/h. mellékletből leolvasható az adott gáznapra vonatkozó multiplikatív szezonfaktor.

(c) A napi fogyasztási szorzó, a multiplikatív szezonfaktor és a skálázási tényező összeszorzásával kerül meghatározásra, a gáznapra allokált gázmennyiség értéke.

 

2. A hónap közbeni napi allokálás

 Hónap közbeni napi allokálást meteorológiai körzetenként, átadóállomásonként, kereskedőnként és profil csoportonként összevontan végzi az NKM Földgázhálózati Kft.

 

3. A tárgyhónapot követő újraallokálás

A hó végi újraallokálás során fogyasztási helyenként az alábbiak szerint történik az allokált gázmennyiségek meghatározása.

 

3.1. A tárgy hónapban az adott fogyasztási helyen nem volt gázmérőleolvasás

A hó végén újraallokált napi gázmennyiségek megegyeznek a hónap közben naponta allokált gázmennyiségekkel.

 

A leolvasást követően az új tényfogyasztási adatok ismeretében az 1.2. pont szerinti módszerrel új skálázási tényezőt határoz meg az NKM Földgázhálózati Kft. és a leolvasást követően az allokálásnál ezt alkalmazza.