Szüneteltetés

0001.01.01

A felhasználó által kezdeményezett szolgáltatási szünet

A felhasználó az őt ellátó rendszerhasználón keresztül a rendszerhasználat szüneteltetését írásban kérheti a földgázelosztónál. A kérelemnek tartalmaznia kell a szüneteltetés kezdetét és pontos időtartamát.

A szüneteltetés feltétele a földgázelosztó tulajdonában lévő gázmérő leszerelése, melynek költségei a felhasználót terhelik. Egyéb esetekben a szüneteltetés időtartamára a fogyasztói főelzáró kerül elzárásra és záró pecséttel rögzítésre, melynek költségei szintén a felhasználót terhelik. Ez a rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha a gázmérő nem a földgázelosztó tulajdonában van, vagy a felhasználási helyen mérő nélküli (átalánydíjas) fogyasztás történik.

A felhasználót a szüneteltetés időtartamára díjfizetési kötelezettség, a földgázelosztót szolgáltatási kötelezettség nem terheli.

A szüneteltetést követő gázmérő felszerelés, illetve fogyasztói főelzáró nyitás költségét a felhasználó köteles viselni. A költségviselési kötelezettség abban az esetben is terheli a mindenkori felhasználót, ha a gázszolgáltatás ismételt megindítását nem a rendszerhasználat szüneteltetését kérő, hanem a felhasználási helyet használó új felhasználó kéri.